Digital design

VAR RELEVANT

Design är kommunikation

Användarupplevelser eller UX-design (User eXperience) och kan enklast beskrivas som den insats vi gör för att ge användare meningsfulla och relevanta upplevelser. Det inkluderar de praktiska, erfarenhetsmässiga och emotionella aspekterna av interaktionen mellan människa och det digitala. Design i sin kärna är kommunikation. Att bygga digitala tjänster som människor tycker om handlar om att veta vad som driver dem till att vara aktiva som exempelvis att skapa ett konto, lämna en offertförfrågan eller ta del av viktig information. Snajd gör detta genom att mäta, iterera och förbättra det kommunikativa och visuella likväl som användbarheten och funktionaliteten.

Vår expertis inom UI & UX-design spänner längre än hemsidor och webbshoppar då vi jobbar med applikationer och digitala upplevelser över flera plattformar. Vårt mål är att skapa digitala produkter och tjänster som är praktiskt användbara och som omfamnar ett varumärkes personlighet.

Vill ni veta mer om vårt arbetssätt?

ENGAGERA ANVÄNDARNA

Estetiskt tilltalande gränssnitt ökar engagemanget

Användargränssnittsdesign eller UI (User Interface) är processen där vi skapar gränssnitt med fokus på utseende och estetik. Målet är att skapa mönster som användarna känner igen och finner lättanvända och behagliga. UI-design avser vanligtvis grafiska användargränssnitt i en applikation eller webbsida men kan även innefatta röststyrning och ljuddesign.

Vårt designteam har en människocentrerad strategi för våra gränssnitt. Webbsidor, IT-system och webbappar skalar upp och ned beroende på skärmstorlek. Våra mobilappar ger användarna en upplevelse som är skräddarsydd för deras plattform, oavsett om det är Android eller iOS.

Behöver ni hjälp med UX eller UI-design?

PROTOYPING

Verifiera snabbt med en designprototyp

Att ändra utvecklad funktionalitet är både resurs- och tidskrävande, vi kan snabbt verifiera digitala produkter genom en väl genomtänkt designprototyp kombinerat med tidiga användartester. Resultatet hjälper oss oss verifiera produkten eller tjänsten i ett tidigt skede. Prototypen ligger som grund för utvecklingen och snabbar upp processen. Snajd hjälper både stora som små tillväxtbolag att snabbt komma ut på marknaden sina digitala produkter eller tjänster.

Vill ni bygga något med oss på Snajd?

SNAJD ERBJUDER

  • Gränssnittsdesign
  • UX-design
  • Webdesign
  • Applikationsdesign
  • Prototypdesign & Användarflöden
  • UX-research
  • Tailwind-konfigurationer
  • Designbibliotek