Affärsutveckling

UTVECKLA FÖRETAGET

Vi skapar långsiktigt värde

Varje företag är unikt och affärslösningarna utgår från de specifika förutsättningarna. Snajd gör analyser och ger strategiska råd där företagens långsiktiga utveckling integreras i den dagliga verksamheten. Affärsutveckling är en central del i Snajds erbjudande. Vi är affärsorienterade och fokuserade på att leverera utifrån varje företags förutsättningar.

Våra affärsutvecklingskonsulter har erfarenheter från många branscher som rör allt från kommun/landsting/stat, TRV, energi, bank, fastighet, blåljus, försäkringsbranschen, entreprenader, export, produktutveckling, produktförsäljning och tjänsteförsäljning mm.

Har ni idéerna så är Snajd och våra konsulter med och kommersialiserar dem.

Vill ni utveckla ert företag?

SNAJD ERBJUDER

  • Kundprospektering
  • Projektprospektering
  • Anbudsprospektering
  • Avtalsförhandling
  • Verksamhetsutveckling
  • Strategi
  • Modeller & processer
  • Struktur
  • IT-stöd för försäljning och projekt