Cras

UTMANING

CRAS är en produkt från det nystartade eHälso-bolaget eSanté. Det är ett verktyg för distansmonitorering och stöd inom kroniska sjukdomar. Behandlare inom sjukvården kan distansmonitorera klienter inom flera sjukdomsområden, exempelvis Hypertoni, Fetma, Diabetes och Alkoholberoende. Lösningen är grundad i forskning och är utvecklad i nära samarbete med läkare och specialistsjukvården. CRAS ska bidra till en bättre patientupplevelse, bättre behandlingsresultat och underlätta arbetet för vårdpersonalen.

Utmaningen var att bygga ett intuitivt gränsssnitt för både Behandlare och Patienter i varierande åldersgupper och teknisk kunskap och samtidigt hålla en hög teknisk nivå vad det gäller säkerhet och lagring av data.

KUND

eSanté

PROJEKT

System & app

LÖSNING

Snajd har utvecklat CRAS som en plattform som är en kombinerad IoT-lösning för iOS och Android-enheter byggd i Java, React & React Native. Plattformen stödjer olika IoT-enheter för insamling av medicinsk data. Snajd har byggt ett gränssnitt för Behandlare och specifika applikationer för Patienterna. Snajd har dessutom varit med i brandingen av produkten CRAS, levererat UI/UX-design av system och applikationer, tagit fram tryckmaterial, utbildad personal, gjort presentationer och byggt webbsidan åt eSanté.

LEVERANS

Utveckling & API
Projektledning
Kravställning
Branding
Art direction
Produktdesign
UI/UX-design
Webbdesign
Presentationer
Mobilappar
Rekrytering

TEAM

Jonatan Hjalmarsson
Anton Jakobsson
Fredrik Fernlund
Carl Öst-Wilkens
+
Raketlabbet