Marknadsföring

DIGITALA KUNDRESAN

Era kunder börjar online

Vare sig ni vill det eller inte så startar kundens köpresa online, det gäller oavsett om ni vänder er till B2C eller B2B. Det är viktigt att ha en stark digital närvaro. För att nå igenom bruset handlar det mindre om vilken kanal ni väljer och mer om att ha ett tydlig syfte med kommunikationen och skapa relevant innehåll för målgruppen. Vi på Snajd hjälper er att skapa starka kommunikationskoncept som funkar i såväl digitala kampanjer, som i traditionella medier och egna kanaler.

Vill ni vässa er kommunikation?

KOMMUNIKATION

Hur bemöter ni era kunder digitalt?

Som företag i dagens nya medielandskap är det viktigt att förstå de villkor som gäller, och att anpassa kommunikationen efter er verksamhet och de förutsättningar ni har. Nästan all kommunikation handlar om att förmedla budskap, driva affärer och bygga relationer. Det som har tillkommit i den uppkopplade världen är nya kanaler och fler sätt att kommunicera på. En viktig del i kommunikationen är att anpassa innehållet efter vald målgrupp och kanal. Här är rätt tonalitet viktig; ordval, stil och tonläge hjälper till att bygga förtroende och skapa engagemang.

Vi hjälper er att planera, producera och publicera digitalt innehåll för att attrahera besökare. Det kan bestå av text, bild, ljud och rörligt material. Allt anpassat efter målgrupp och syfte.

Vill ni bli tydliga och relevanta?

SNAJD ERBJUDER

 • Kommunikationsplanering
 • Aktivitetsplanering
 • Kundresor & målgrupper
 • Kommunikation på sociala medier och webb
 • Nyhetsbrev och e-postmarknadsföring
 • SEO-anpassade texter
 • Tävlingar & kampanjer
 • PR & omvärldsanalys
 • Annonstexter
 • Översättningsarbete
 • Koncept för storytelling

CONTENT

Content – varför är det viktigt?

Snajd producerar content för er externa kommunikation. Vi tar ansvar för att innehållet skapar förtroende, engagemang och får en optimal spridning utifrån givna förutsättningar. Vi är övertygade om att kommunikation som driver affärer handlar mer om vad man gör än vad man säger. Strategi och positionering är viktigt, men det kommer inte enskilt att lösa er kommunikation. Vad ni kommunicerar är lika viktigt som hur och när ni gör det. Innehållet är har betydelse både visuellt och konceptuellt och i vårt nätverk kan vi erbjuda er ett komplett serviceutbud.

SNAJD ERBJUDER

 • Text & Copy
 • Videoproduktion
 • Ljudproduktion
 • Fotografering
 • Bildbearbetning
 • PR & Press
 • 3D-modellering & Animering
 • CAD
 • Illustrationer
 • Originalproduktion
 • Manualer
 • Podcasts
 • Radiojinglar


Behöver ni producera innehåll?