Digital annonsering

DIGITAL ANNONSERING

Bredda er målgrupp och öka er försäljning

Har ni en produkt eller tjänst som ni vill nå ut till era kunder? Vet ni vilken annonskampanj som gav mest försäljning till lägst kostnad? Tillsammans sätter vi mål och ser till att er digitala annonsering når rätt målgrupp och ett mätbart resultat.

Våra annonskampanjer innehåller:

Medieinnehåll:

Annonstexter och bilder anpassat för målgrupp och kanal. Vi använder i första hand bildmaterial som finns hos er. Behöver nya bilder plåtas kan vi bistå med det mot en extra kostnad.

Mätning:

Om mätning finns på digital hub som vi driver trafik mot så mäter vi alltid och optimerar trafiken mot målen.

A/B-testning:

Vi testar annonsernas innehåll, placering och målgrupp innan start. Den första månaden i en kampanj fokuseras på att få data som kan göra kommande månader mer effektiva. Vi optimerar kampanjerna kontinuerligt och justerar budskap/upplägg om annonserna inte presterar eller avviker.

Detaljerade rapporter:

När kampanjen är avslutad tar vi fram en rapport och går tillsammans igenom resultat och vilka slutsatser vi kan dra.

Support mot Sociala medie-plattformar:

Gällande problem med godkännande av annonser, om det skulle uppstå.


Vill ni nå ut till era kunder?

SNAJD ERBJUDER

 • Sökordsannonsering, SEM (Google Ads)
 • Digital annonsering i sociala medier
 • Nativeannonser
 • Radioreklam & jinglar


Vill ni öka trafiken till er webbplats?

KONVERTERINGSOPTIMERING

Optimera ert resultat och minska era kostnader

Allt vi gör i den digitala tidsåldern genererar data. Har vi kunskap om hur vi samlar in och hanterar den här datan kan vi använda oss av den för att avläsa beteenden i digitala plattformar. Lyckas vi förstå vår målgrupps digitala beteenden kan vi använda datan som verktyg för att effektivisera marknadsföringen och skapa relevant innehåll.

För att lyckas med digital marknadsföring behöver vi vara duktiga på att samla in data från våra marknadsaktiviteter och skapa en fungerande helhet snarare än att göra isolerade punktinsatser. Genom att titta på hur våra kunders resa sett ut fram till idag kan vi lära oss och dra slutsatser om hur de kan tänkas agera framåt.

Att arbeta aktivt med konverteringsoptimering innebär att vi över tid skapar en bättre kundresa, får en större förståelse för målgruppen, genererar bättre engagemang och spridning till en lägre annonskostnad.


Ökad generering av leads och försäljning beror av tre delar:

Driva trafik:

Vi når ut med vår marknadsföring till personer som uppmärksammar ert budskap, börjar visa intresse och påbörjar sin köpresa.

Konvertering:

Med konvertering menas de steg som en person tar i den digitala köpresan genom att göra ett aktivt val för att komma vidare. Varje steg i en konvertering spåras med hjälp av mätpunkter som sparas och klassifiseras i målgrupper. Dessa kan vi analysera för att förstå målgruppen bättre för att sedan annonsera mot med ett mer riktat budskap som matchar var de befinner sig i köpresan, dvs kampanjtunneln.

Mätpixlar

För att driva trafik och mäta konvertering behöver vi använda oss av mätpunkter, s.k. pixlar. Dessa används för att mäta KPI:er för exempelvis sidvisningar, nedladdningar, material, filmklipp och förfrågningar. Detta ger oss underlag med KPI:er (Key Performance Indicator) för att ta fram ROAS (Return Of Advertising Spent) på vår digitala annonsering och marknadsföringsarbete. Alltså, vi mäter alla viktiga KPI:er för att se vad marknadsföringen verkligen genererar i värde. Att mäta och analysera är viktigt för att vi ska kunna jobba resultatinriktat, testdrivet och agilt med marknadsföringen. Exempelvis för att vi ska kunna se vilka kanaler som ska prioriteras i arbete och annonsbudget.

SNAJD ERBJUDER

 • SEO (Teknisk- och sökordsoptimering)
 • A/B-testning
 • Analys av användarbeteenden
 • Testgrupper & Undersökningar
 • Webbflytt & URL-ompekningar
 • Rapportering & Analys
 • Mätpunkter, KPI:er & ROAS
 • Analys & Optimering av målgrupper


Vill ni öka försäljningen?