App & Systemutveckling

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR

Snajd är er tekniska partner

Vi lever i en värld av ständig teknisk förändring. Trender och lösningar växlar snabbt så valet av en teknisk partner och effektiv utveckling är viktigt. Snajd utvärderar alltid våra kunders verksamhet och vägleder dem att välja den tech-stack som passar bäst. En skräddarsydd programvara kan vara nyckeln till att locka till sig nya användare och visa er nuvarande användarbas att ni uppskattar dem. Vi fokuserar på effektivitet, skalbarhet och övertygande mönster. Genom att applicera ett agilt arbetssätt med Scrum som utgångspunkt anpassar vi er utvecklingsprocess för bästa resultat.

Snajd hjälper er med hela er digitala produkt. Vi finns med från investerarpitchar och roadmap till kravställning, produktutveckling och lansering. Vi hjälper er också med marknadsföring där vi bygger en användarbas eller genererar försäljning. Vi hjälper er att anpassa produkten efter insikter och drar nytta av de senaste teknikerna.

Vill ni bygga något?

APPAR & SYSTEM

En lösning – flera plattformar

Digitala produkter och tjänster ska fungerar sömlöst på flera olika operativsystem eller enheter, oftast genom ett API. En plattform kan vara ett operativsystem som Windows, Linux, Mac OS, Android eller iOS. När en programapplikation fungerar på mer än en plattform kan användaren använda programvaran på ett bredare urval av enheter och datorer. En databas, en kodbas – flera API-anpassade plattformar.

Snajd utvecklar mobila appar för iOS och Android med samma verktyg och tekniker som används för de bästa apparna på marknaden. Vi ser till att er applikation uppfyller alla de krav och funktioner som behövs och vi hjälper dig att lägga till nya funktioner när vi lär oss mer av användarna. Vi förvaltar och sköter våra kunders digitala projekt men kodbasen tillhör dem.

Behöver ni en app eller ett system?

WEBB & E-HANDEL

Applikationer, e-handelssystem och webbsidor med de senaste teknikerna

Vi utvecklar webbsidor, e-handelssystem och applikationer med hjälp av olika databaser och API:er där vi implementerar skalning och integration med andra tjänster. Genom att kombinera tekniker och moduler kan vi utveckla lösningar som effektiviserar våra kunders affärsverksamhet och levererar mest värde till sina slutkunder. Snajd erbjuder de mest passande teknikerna för att möta våra kunders behov där vi samtidigt tar höjd för ett långsiktigt förvaltningsuppdrag.

Behöver ni en webb eller ett e-handelssytem?

API & INTEGRATIONER

Applikationsintegrering och API-utveckling

Ett API är står för Application Programming Interface och kan liknas vid en tolk mellan två personer som inte pratar samma språk. Ett API behövs för att möjliggöra att två olika system kan prata med varandra. Exempelvis ett lagerhanteringssystem med er e-handel eller ett bokföringsprogram med er bank. Den ökande efterfrågan på dynamiska webb- och mobilapplikationer har även ökat efterfrågan av integrationer och API-utveckling. Snajd bygger och tillhandahåller mycket säkra och och lättanvända API:er med skräddarsydda resultat för nystartade och mer etablerade företag.

Systemintegrationer av olika slag är viktiga för att få ett maximalt värde på IT-investeringar. Integrationerna kan frigöra information, effektivisera processer, bygga system mellan varandra, öka funktionaliteten och förlänga livslängden på redan befintliga system genom rätt typ av insatser. Snajd är en stark integrationspartner i ert IT-projekt.

Behöver ni en integrationspartner eller ska ni bygga ett API?

SNAJD ERBJUDER

  • Systemutveckling
  • Integrationer & API
  • Apputveckling
  • Webbsidor
  • E-handel
  • Förundersökningar & Workshops
  • Dev-ops
  • Utvecklingsteam